Posjetili su nas
Filantropija

Tatjanu Vučić, predsjednica Filantropskog foruma Bosne i Hercegovina, je sa djecom razgovarala o filantropiji; objasnila značenje riječi i približila polje djelovanja filantropa.

kancelarija djeca čovjek žena folderi na polici

Povodom Dana ljudskih prava dr. Azra Imamović je održala radionicu o ljudskim pravima.

Poduzetništvo

Posjetila nas je Maja Miljević i sa djecom razgovarala o poduzetništvu.

kancelarija djeca čovjek žena folderi na polici

Posjetila nas je Denisa Karahasan koja je predstavila svoju knjigu Patuljak Ponaško.

kancelarija djeca čovjek žena folderi na polici

Imali smo posjetu Let’s do it koji su nas edukovali o smanjenju otpada.

kancelarija djeca čovjek žena folderi na polici

U posjeti nam je bio i Dogs Trust koji nam je održao radionicu o zaštiti životinja,

djeca sa učiteljicom raketa

Posjetila nas je Teta Pričalica koja nam je pročitala jednu svoju priču i održala radionicu.

žena gleda djetetu zube

Posjetila nas je dr. Alma Kantardžić koja je pregledala djeci zube i održala radionicu o higijeni zuba.

učiteljica djeca sjede

Posjetili su nas iz Ekotvorina i održali radionicu o recikliranju proizvoda.

Naši kontakt podaci

Adresa: Antuna Hangija 73, Koševsko Brdo

71000 Sarajevo

Telefon: (387) 33 842 437

Mobitel: 061 597 070

Email: playschoolbyld@gmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8h – 17h