FunMatika su posebno osmišljene radionice zabavne matemetike. Namjenjene su učenicima 1-6 razreda osnovne škole. Održavaju se na BHS i engleskom jeziku.