Zabavni engeski jezik je namjenjen djeci uzrasta 1-6 razreda osnovne škole. Pratimo sadržaj koji djeca usvajaju u školi, vježbamo, utvrđujemo.