BHS radionice su posebno osmišljene radionice za lakše usvajanje pravopisnih, gramatičkih pravila našeg maternjeg jezika. Najmjenjene su djeci uzrasta 1-6 razreda osnovne škole.